Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền - Quảng cáo Việt Nam

Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền - Quảng cáo Việt Nam

Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền - Quảng cáo Việt Nam

Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền - Quảng cáo Việt Nam

Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền - Quảng cáo Việt Nam
Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền - Quảng cáo Việt Nam

Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

12-01-2021

Quý khách được trả hàng đổi hàng và hoản tiền trong các trường hợp sau:

  • Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất: khách hàng đổi trả và hoàn tiền mà không tốn bất kỳ khoản phí nào.
  • Sản phẩm khác hoàn toàn so với hình ảnh, mô tả trên website: khách hàng được đổi hàng sang sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm khách có giá trị bằng hoặc giá trị lớn hơn.

 


Thông tin khác

icon zalo